CI
Adresa: Mutapova 25, 11118 Beograd
Telefon/fax: +381 (0) 11 324 31 44, +381 (0) 11 324 67 95
Email: komora@farmkom.rs
PIB 100060782
Matični broj: 17181530
Šifra delatnosti: 9412
Tekući račun: 325-9500900015066-04, OTP Banka, Novi Sad
Direktor: Slavica Milutinović, dipl. farm. slavica.milutinovic@farmkom.rs
Generalni sekretar: Dragana Rajković, dipl. farm. spec. generalni.sekretar@farmkom.rs
Stručni saradnik za opšte i pravne poslove i javne nabavke: Gordana Vukićević Mrkšić pravna.sluzba@farmkom.rs
Poslovni sekretar: Jasminka Raičić komora@farmkom.rs
Referent administrativnih poslova: Marina Spajić referentbeograd@farmkom.rs
Sekretar: Svetlana Solarov, dipl. farm.
Adresa: Mutapova 25, 11118 Beograd
Telefon/Fax: +381 11 770 09 50
Email ogranakbeograd@farmkom.rs
Sekretar: Andreja Matijašević, dipl.farm.
Adresa: Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204, 21000 Novi Sad
Telefon/Fax: +381 21 661 88 33
Email ogranakvojvodina@farmkom.rs
Sekretar: Aleksandra Okičić, dipl.ecc.
Adresa: Zelengorska 4, lokal L2, 18000 Niš
Telefon/Fax: +381 18 295 565
Email ogranaknis@farmkom.rs
Sekretar: Snežana Nišavić, dipl.pravnik
Adresa: Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, 34000 Kragujevac
Telefon/Fax: +381 34 639 12 00
Email ogranakkragujevac@farmkom.rs