CI

Sa velikim zadovolјstvom Vas pozivamo Vas da prisustvujete akreditovanim onlajn stručnim sastancima u organizaciji Farmaceutske komore Srbije, svakog ponedelјka u 18 časova, od 2. oktobra do 13. novembra. Sedmi i poslednji po redu stručni sastanak na temu: Merenje određenih parametara u apoteci u cilјu optimizacije terapije i pobolјšanja ishoda lečenja 2 boda za učesnike, biće održan 13. novembra 2023. godine (18:00 do 20:00 časova), sa cilјem jačanja i unapređenja uloge farmaceuta u savetovanju pacijenata obolelih od dijabetesa.  

Link za prijavu OVDE

Učesnici vebinara upoznaće se sa uslovima koje je potrebno ispuniti da bi se u apoteci pružala usluga merenja određenih zdravstvenih parametara u cilјu optimizacije terapije i pobolјšanja ishoda lečenja. 


PROGRAM 

Moderator: Mag. farm. spec. Tatjana Milošević

  • 18:00 do 18:45 Samokontrola šećerne bolesti-preduslov za odlaganje komlikacija, Mag. farm. spec. Tatjana Milošević
  • 18:45 do 19:30 Merenje određenih zdravstvenih parametara u apoteci u skladu sa Vodičem DAP, Prof. dr Marina Odalović
  • 19:30 do 20:00 Savetnik za dijabetes (prikaz slučaja iz prakse), Mag. farm. spec. Suzana Marinković