CI


Merenje zdravstvenih parametara u apoteci u cilјu optimizacije terapije i pobolјšanja ishoda lečenja

Ažurirano 09.11.2023 godine

Sa velikim zadovolјstvom Vas pozivamo Vas da prisustvujete akreditovanim onlajn stručnim sastancima u organizaciji Farmaceutske komore Srbije, svakog ponedelјka u 18 časova, od 2.

Sa velikim zadovolјstvom Vas pozivamo Vas da prisustvujete akreditovanim onlajn stručnim sastancima u organizaciji Farmaceutske komore Srbije, svakog ponedelјka u 18 časova, od 2. oktobra do 13. novembra. Sedmi i poslednji po redu stručni sastanak na temu: Merenje određenih parametara u apoteci u cilјu optimizacije terapije i pobolјšanja ishoda lečenja 2 boda za učesnike, biće održan 13. novembra 2023. godine (18:00 do 20:00 časova), sa cilјem jačanja i unapređenja uloge farmaceuta u savetovanju pacijenata obolelih od dijabetesa.  

Link za prijavu OVDE

Učesnici vebinara upoznaće se sa uslovima koje je potrebno ispuniti da bi se u apoteci pružala usluga merenja određenih zdravstvenih parametara u cilјu optimizacije terapije i pobolјšanja ishoda lečenja. 


PROGRAM 

Moderator: Mag. farm. spec. Tatjana Milošević

 • 18:00 do 18:45 Samokontrola šećerne bolesti-preduslov za odlaganje komlikacija, Mag. farm. spec. Tatjana Milošević
 • 18:45 do 19:30 Merenje određenih zdravstvenih parametara u apoteci u skladu sa Vodičem DAP, Prof. dr Marina Odalović
 • 19:30 do 20:00 Savetnik za dijabetes (prikaz slučaja iz prakse), Mag. farm. spec. Suzana Marinković

#MedSafetyWeek

Ažurirano 07.11.2023 godine

Drage koleginice i kolege,

Želimo da vas informišemo da ove nedelje (6-12.

Drage koleginice i kolege,

Želimo da vas informišemo da ove nedelje (6-12. novembra 2023) ALIMS sprovodi kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lekove – #MedSafetyWeek. Ovo je osma godišnja kampanja #MedSafetyWeek, gde regulatorna tela za lekove širom sveta učestvuju u kampanji za podizanje svesti o neželjenim reakcijama na lekove i važnosti njihovog prijavljivanja. 

Ovogodišnja kampanja sa temom „Ko može da prijavi?“ fokusira se na ključnu ulogu svakog pacijenta, lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika koji prijavljuje neželjene reakcije i na taj način doprinosi bezbednijoj primeni lekova. 

ALIMS i druge agencije za lekove širom sveta ovogodišnjom kampanjom žele da pozovu i ohrabre građane i zdravstvene radnike da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove.

 ALIMS ističe:

 • Svaka prijava je važna i igra ključnu ulogu u sticanju dodatnih saznanja o koristima i rizicima primene lekova u svakodnevnoj praksi i omogućava preduzimanje odgovarajućih aktivnosti kako bi se potencijalni rizici umanjili.
 • Prijavljivanjem sumnji na neželjene reakcije na lekove doprinosite bezbednijoj primeni lekova što može uticati i na unapređenje prakse propisivanja lekova, kao i povoljnijeg ishoda lečenja. 

 ALIMS poziva:

 • Prijavite ALIMS-u svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove.
 • To možete učiniti putem ALIMS-ove onlajn platforme OVDE ili obrazaca za prijavu neželjenih reakcija (obrasce i informacije o načinima njihovog slanja možete pronaći ovde).

O kampanji više pogledajte na ALIMS website-u OVDE

Objavljeni rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE

Ažurirano 06.11.2023 godine

Na osnovi člana 7.

Na osnovi člana 7. stav 5-7. Pravilnika o bližim uslovima  za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. Glasnik RS“, br. 17/2022) i Javnog poziva Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE broj 153-02-00789/2022-01 od 29.12.2022. godine, Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije, nakon sastanka održanog 3.11.2023. godine objavljuje dana 6.11.2023. godine zbirnu tabelu sa rezultatima programa. Na ove rezultate organizator ima rok od 5 dana za slanje primedbe/molbe, odnosno do 10.11.2023. godine, isklјučivo u elektronskoj formi na e-mail adresu komora@farmkom.rs

Rezultati su objavljeni OVDE

Standardizovana farmaceutska usluga za obolele od dijabetesa – prošlost, sadašnjost i budućnost

Ažurirano 02.11.2023 godine

Sa velikim zadovolјstvom Vas pozivamo Vas da prisustvujete akreditovanim onlajn stručnim sastancima u organizaciji Farmaceutske komore Srbije, svakog ponedelјka u 18 časova, od 2.

Sa velikim zadovolјstvom Vas pozivamo Vas da prisustvujete akreditovanim onlajn stručnim sastancima u organizaciji Farmaceutske komore Srbije, svakog ponedelјka u 18 časova, od 2. oktobra do 13. novembra. Šesti stručni sastanak na temu: Standardizovana farmaceutska usluga za obolele od dijabetesa – prošlost, sadašnjost i budućnost, 2 boda za učesnike, biće održan 6. novembra 2023. godine (18:00 do 20:00 časova), sa cilјem jačanja i unapređenja uloge farmaceuta u savetovanju pacijenata obolelih od dijabetesa.  

Link za prijavu OVDE

Učesnici će se upoznati sa rezultatima dosadašnjeg pružanja usluge, kao i izazovima sa kojima su se farmaceuti susreli. Takođe, biće predstavlјena unapređena standardizovana farmaceutska usluga za pacijente obolele od dijabetesa, smanjenje broja koraka usluge na četiri i smanjenje administrativnog opterećenje za farmaceute uz očuvanje zadovolјstva korisnika usluge. 

PROGRAM 

Moderator: Mag. farm. spec. Jelena Stefanović Vojinović

 • 18:00-18:35 Rezultati pružanja standardizovane farmaceutske usluga za obolele od dijabetesa, Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
 • 18:35-19:10 Usluga osobama sa dijabetesom u apotekama: Iskustvo i izazovi, Mag. farm. spec. Marina Nedelјković
 • 19:10-19:45 Korak dalјe u standardizaciji usluge osobama koje boluju od dijabetesa, Mag. farm. spec. Jelena Stefanović Vojinović
 • 19:45-20:00 Diskusija 

Novi broj eApotekarske prakse

Ažurirano 31.10.2023 godine

Drage koleginice i kolege,

Novi broj glasnika Farmaceutske komore Srbije eApotekarska praksa dostupan je članovima Komore.

Drage koleginice i kolege,

Novi broj glasnika Farmaceutske komore Srbije eApotekarska praksa dostupan je članovima Komore. U novembarskom broju možete naći aktuelne informacije i izveštaje o aktivnostima Komore, uspešno sprovedenoj edukaciji dece u školama i vrtićima, dostupnim video spotovima za korišćenje 12 različitih "pumpica" i početku projekta "Prvih 50".

Predstavljamo dobitnice najprestižnijeg priznanja Komore, Nagrade "Stevan Šukljević, koje su ove godine dodeljene mag. farm. spec. Ani Koprivici i mag. farm. spec. Bojani Letić.

Podsećamo članove Komore na značaj i obavezu prijavljivanja promene podataka. Najavljujemo novi sajt Komore koji će na istoj veb adresi biti dostupan od novembra 2023.

Donosimo aktuelne informacije iz sveta farmacije i pregled dostupnih edukacija. 

Pišite nam! Očekujemo Vaše komentare i sugestije. 

Link za eApotekarsku praksu OVDE


1 2 3 ... 39

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015