CI

Diplomirani farmaceuti koji ispunjavaju uslove za upis u imenik FKS, potrebnu dokumentaciju podnose odgovarajućem Ogranku prema mestu rada.

Svi redovni članovi Farmaceutske komore Srbije mogu da pristupe korisničkom servisu i tako ostvare uvid u: opšte podatke, karticu KE i finansijsku karticu.

Ogranak Kragujevac: Zlatiborski okrug–Užice, Kolubarski okrug-Valjevo, Mačvanski okrug-Šabac, Podunavski okrug-Smederevo, Braničevski okrug-Požarevac, Šumadijski okrug-Kragujevac, Raški okrug-Kraljevo, Moravički okrug-Čačak, Pomoravski okrug-Jagodina. Za ovaj ogranak sedište je Kragujevac.

Sekretar: Snežana Nišavić, dipl.pravnik 

Adresa: Crvenog krsta 7, I sprat, lokal 23 (na prvom spratu poslovnog centra), 34000 Kragujevac

Telefon/fax: +381 (0) 34 639 12 00

Email: ogranakkragujevac@farmkom.rs

Radno vreme: Radnim danima od 8:00 do 16:00 časova

Organi ogranka Komore

 • Odbor ogranka
 • Predsednik ogranka
 • Klub članova Skupštine Komore iz ogranka
 • Sud časti I stepena
 • Komisija za posredovanje
 • Sekretar ogranka

Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 9.5.2022. godine donela Odluku o izboru članova Odbora Ogranka Kragujevac.

Odbor ogranka

Odbor ogranka ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Komore na predlog Kluba članova Skupštine Komore iz ogranka. Mandat članova Odbora ogranka traje četiri godine.

Članovi Odbora ogranka:

 • VERA PANTOVIĆ, Kragujevac, predsednik
 • TATJANA MILOŠEVIĆ, Šabac
 • NEDELJKA RADOSAVLJEVIĆ, Čačak

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka odnosno članovi Odbora ogranka učestvuju u radu Skupštine FKS i sa ogranka Kragujevac ima ih ukupno 25.

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka Kragujevac

Sud časti I stepena

Sud časti utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članovi Suda časti I stepena:

 • Jasna Ristić, predsednik, iz Kragujevca,
 • Milica Milinković, zamenik  predsednika, iz Kragujevca,
 • Ivana Madžarević, član, iz Ćuprije, 
 • Vladan Stevanović, zamenik člana, iz Jagodine,
 • Olivera Jaćimović, član, iz Ćuprije, 
 • Marko Ristović, zamenik člana, iz Sevojna.

Komisija za posredovanje

Komisija za posredovanje ogranka Komore posreduje u sporovima između članova Komore ili između članova Komore i korisnika zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom. Komisija za posredovanje ogranka Komore ima tri člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore iz reda članova Komore iz ogranka Komore. Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova. Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu. Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Članovi Komisije za posredovanje Ogranka Kragujevac:

 • Jelena Vlajković, predsednik, iz Kragujevca,
 • Tatjana Rakićević, član, iz Kragujevca, i
 • Bojana Pavić, član, iz Bogatića.