CI

Diplomirani farmaceuti koji ispunjavaju uslove za upis u imenik FKS, potrebnu dokumentaciju podnose odgovarajućem Ogranku prema mestu rada.

Svi redovni članovi Farmaceutske komore Srbije mogu da pristupe korisničkom servisu i tako ostvare uvid u: opšte podatke, karticu KE i finansijsku karticu.

Ogranak Niš sa KiM: Nišavski okrug - Niš, Zaječarski okrug - Zaječar, Borski okrug - Bor, Rasinski okrug - Kruševac, Pirotski okrug - Pirot, Toplički okrug - Prokuplje, Pčinjski okrug - Vranje, Jablanički okrug - Leskovac, Kosovski okrug - Priština, Kosovsko-pomoravski okrug - Gnjilane, Kosovsko-mitrovački okrug - Kosovska Mitrovica, Prizrenski okrug - Prizren, Pećki okrug  - Peć. Za ovaj ogranak središte je Niš.

Sekretar: Aleksandra Okičić Milošević, dipl. ekon.

Adresa: Zelengorska 4, lokal L2, 18000 Niš

Telefon/fax: +381 (0) 18 295 565

Email: ogranaknis@farmkom.rs

Radno vreme: 08-16 časova

Organi ogranka Komore

 • Odbor ogranka
 • Predsednik ogranka
 • Klub članova Skupštine Komore iz ogranka
 • Sud časti I stepena
 • Komisija za posredovanje
 • Sekretar ogranka

Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 9.5.2022. godine donela Odluku o izboru članova Odbora Ogranka Niš sa KiM.

Odbor ogranka

Odbor ogranka ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Komore na predlog Kluba članova Skupštine Komore iz ogranka. Mandat članova Odbora ogranka traje četiri godine.

Članovi Odbora ogranka:

 • DANIEL IVKOVIĆ, Leskovac, predsednik
 • PREDRAG STAJIĆ, Medveđe, član
 • MILENA PANIĆ, Niš, član

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka odnosno članovi Odbora ogranka učestvuju u radu Skupštine FKS i sa ogranka Niš sa KiM ima ih ukupno 18.

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka Niš sa KiM

Sud časti I stepena

Sud časti utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članovi Suda časti I stepena:

 • Marina Milićević, predsednik, iz Kruševca,
 • Marija Filipović, zamenik predsednika, iz Leskovca,
 • Milena Albreht, član, iz Niša, 
 • Jelena Stojković, zamenik člana, iz Leskovca,
 • Marija Radisavlјević, član, iz Zaječara, 
 • Violeta Rašić, zamenik člana, iz Niša.

Komisija za posredovanje

Komisija za posredovanje ogranka Komore posreduje u sporovima između članova Komore ili između članova Komore i korisnika zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom. Komisija za posredovanje ogranka Komore ima tri člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore iz reda članova Komore iz ogranka Komore. Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova. Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu. Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Članovi Komisije za posredovanje Ogranak Niš sa KiM:

 • Milan Mihajlović, predsednik, iz Kuršumlije,
 • Dragana Stojilјković, član iz Niša  i
 • Milan Karabašević, član, iz Zlota, Bor.