CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komoreUpravni odborNadzorni odborEtički odborKomisija za posredovanjeDirektor komore i Sud časti.

Sud časti je organ Komore koji se obrazuje radi utvrđivanja povreda profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, kao i utvrđivanje odgovornosti i izricanja disciplinskih mera za te povrede.

Sud časti II stepena, po žalbi, preispituje odluke Suda časti I stepena i donosi konačnu odluku.

Sud časti ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad. Radom Suda časti rukovodi predsednik Suda časti.

Sedište Suda časti II stepena je u Beogradu.

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Novom Sadu dana 23.6.2022. godine donela je Odluku da se na dužnost predsednika, zamenika predsednika i članova Suda časti II stepena biraju: 

SASTAV SUDA ČASTI II STEPENA

  • Radoica Nišavić, predsednik, iz Užica,
  • Boris Milošević, zamenik  predsednika, iz Kragujevca,
  • Jovana Živković, član, iz Beograda, 
  • Marina Trunić, zamenik člana, iz Rakinca,
  • Miloš Krstić, član, iz Beograda, 
  • Dubravka Nešić, zamenik člana, iz Beograda,
  • Tamara Mirković, član, iz Beograda, 
  • Dragana Petrović, zamenik člana, iz Loznice,
  • Ana Čuknić Momčilović, član, iz Svilajnca, 
  • Bojana Ćurčin Živković, zamenik člana, iz Pančeva.