LA

Дипломирани фармацеути који испуњавају услове за упис у именик ФКС, потребну документацију подносе одговарајућем Огранку према месту рада.

Сви редовни чланови Фармацеутске коморе Србије могу да приступе корисничком сервису и тако остваре увид у: опште податке, картицу КЕ и финансијску картицу.

Огранак Ниш са КиМ: Нишавски округ-Ниш, Зајечарски округ-Зајечар, Борски округ-Бор, Расински округ-Крушевац, Пиротски округ-Пирот, Топлички округ-Прокупље, Пчињски округ-Врање, Јабланички округ-Лесковац, Косовски округ-Приштина, Косовско-поморавски округ-Гњилане, Косовско-митровачки округ-Косовска Митровица, Призренски округ-Призрен, Пећки округ-Пећ. За овај огранак средиште је Ниш.

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.

Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш

Телефон/факс: +381 (0) 18 295 565

Мејл: ogranaknis@farmkom.rs

Радно време: 08-16 часова

Органи огранка Коморе

 • Одбор огранка
 • Председник огранка
 • Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка
 • Суд части I степена
 • Комисија за посредовање
 • Секретар огранка

Скупштина Фармацеутске коморе Србије је на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела Одлуку о избору чланова Одбора Огранка Ниш са КиМ.  

Одбор огранка

Одбор огранка има председника и два члана које бира Скупштина Коморе на предлог Клуба чланова Скупштине Коморе из огранка. Мандат чланова Одбора огранка траје четири године.

Чланови Одбора огранка:

 • ДАНИЕЛ ИВКОВИЋ, Лесковац, председник
 • ПРЕДРАГ СТАЈИЋ, Медвеђе, члан
 • МИЛЕНА ПАВИЋ, Ниш, члан

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка односно чланови Одбора огранка учествују у раду Скупштине ФКС и са огранка Ниш са КиМ има их укупно 18.

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка Ниш са КиМ

Суд части I степена

Суд части утврђује повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе на основу спроведеног поступка за утврђивање дисциплинске одговорности.

Чланови Суда части I степена:

 • Марина Милићевић, председник, из Крушевца,
 • Марија Филиповић, заменик председника, из Лесковца,
 • Милена Албрехт, члан, из Ниша, 
 • Јелена Стојковић, заменик члана, из Лесковца,
 • Марија Радисављевић, члан, из Зајечара, 
 • Виолета Рашић, заменик члана, из Ниша.

Комисија за посредовање

Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом. Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана - председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе. Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова. Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору. Посредник може бити лице које није члан Коморе.

Чланови Комисије за посредовање Огранка Ниш са КиМ:

 • Милан Михајловић, председник, из Куршумлије,
 • Драгана Стојиљковић, члан из Ниша  и
 • Милан Карабашевић, члан, из Злота, Бор.