LA

Ana Đorđević, AU Zaječar, Apoteka Eskulap, Lole Ribara 2, Knjaževac OVDE

Marija Milutinović, AU Zaječar, Apoteka Eskulap, Lole Ribara 2, Knjaževac OVDE

Nevena Nikodijević AU Zaječar, Apoteka Eskulap, Lole Ribara 2, Knjaževac OVDE

Jelena Jeremić, AU Zaječar, Ogranak "Hygiea", Knjaza Miloša 27, Knjaževac OVDE

Dalibor Karuntanović, AU Adonis, Kralja Aleksandra 4, Boljevac OVDE 

Ivana Stankulić, AU Zaječar, Ogranak Boljevac, Kralja Aleksandra 3, Boljevac OVDE

Nevenka Stojinović AU Zaječar, Ogranak Boljevac, Kralja Aleksandra 3, Boljevac OVDE

Milica Petroviћ, Apoteka Medic Pharm, Mitropolita Mihajla 26, Sokobanja OVDE

Irena Savić, AU Adonis, Mitropolita Mihaila 27/A, Sokobanja OVDE

Biljana Trifić, AU Medic Pharm, Mitroplita Mihajla 26, Sokobanja OVDE