LA

ПРИЛОГ 7а.

  • Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за праћења исхода терапије у циљу оптимизације терапије и побољшање исхода лечења праћењем одређених  параметара у апотеци, изузев болничкој апотеци (ОВДЕ)
  • Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ)

ПРИЛОГ 7б.

  • Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за праћења исхода терапије у циљу оптимизације терапије и побољшање исхода лечења праћењем одређених  параметара у болничкој апотеци (ОВДЕ)
  • Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ)

Снимак вебинара 3.3.2022. године ОВДЕ

Презентације са вебинара одржаног 3.3.2022. године:

  • 17:00 – 17:20 Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за праћења исхода терапије у циљу оптимизације терапије и побољшање исхода лечења праћењем одређених параметара у јавној апотеци (ОВДЕ), Проф. др Марина Одаловић, Фармацеутски факултет Београд
  • 17:20 – 17:40 Како допринети праћењу исхода терапије пацијената кроз услуге фармацеута у јавној апотеци – примери из праксе (ОВДЕ), Проф. др Ивана Тадић, Фармацеутски факултет Београд
  • 17:40 – 18:00 Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за праћења исхода терапије у циљу оптимизације терапије и побољшање исхода лечења праћењем одређених параметара у болничкој апотеци (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Драгана рајинац, Клинички центар Србије