LA

ПРИЛОГ 9. Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за руковање лековима и медицинским средствима који се користе у клиничким испитивањима (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ)  

Снимак вебинара 17.3.2022. године (ОВДЕ)

Презентације са вебинара одржаног 17.3.2022. године: 

  • Стандард добре апотекарске праксе за руковање лековима и медицинским средствима који се користе у клиничким испитивањима (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Ивана Поповић, Институт за онкологију и радиологију Србије
  • Примена стандарда кроз приказ примера из праксе (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Ивана Јокић, КБЦ Бежанијска коса 
  • Случајеви из праксе (ОВДЕ)