LA

ПРИЛОГ 5. Стандарди добре апотекарске праксе за централизовану припрему цитотоксичне терапије у апотеци (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ

Снимак вебинара 17.2.2022. године ОВДЕ

Презентације са вебинара одржаног 17.2.2022. године:

  • Централизована припрема цитотоксичне терапије ОВДЕМаг. фарм. спец. Ивана Поповић, Институт за онкологију и радиологију Србије
  • Значај централне припреме онколошких лекова ОВДЕМаг. фарм. спец.  Мирјана Бошковић, Војномедицинска академија
  • Значај асептичне технике израде код припреме онколошких лекова ОВДЕМаг. фарм. спец. Маја Рибар, Клинички центар Србије