LA

ПРИЛОГ 3. Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за планирање, набавку, пријем, складиштење и чување (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ

Снимак вебинара 3.2.2022. године ОВДЕ

Презентације са вебинара одржаног 3.2.2022. године:

  • Стандарди и смернице за планирање, набавку, пријем, складиштење и чување – преглед захтева и смерница (примери добре праксе) ОВДЕ, Мр пх спец Сања Јовић, Апотека „Београд“ 
  • Пракса, поступање и последице у случају несташице лекова у болничкој апотеци ОВДЕ, Мр пх спец Ивана Поповић, Институт за онкологију Србије