LA

Захтев за издавање извода из именика, уврења и потврда у папирној форми можете преузети ОВДЕ 

Захтев у издавање извода из именика лиценци и уверења подноси се централи Коморе, лично или путем поште на адресу: Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч.

Захтев за издавање извода из именика чланова Коморе и потврда подноси се преко надлежног огранка Коморе, лично или путем поште на адресу: 

  • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч; 
  • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16ч; 
  • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16ч; 
  • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал Л2, пон.-пет. од 8-16ч; 

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 8 дана од дана пријема уредног захтева издаје тражени документ.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Плаћање можете обавити на вама погодан начин, путем електронског банкарства или уплатнице/налога за пренос.

  • Уплату извршити на рачун Фармацеутске коморе Србије 325-9500900015066-04;
  • Сврха уплате:Надокнада за издавање уверења/потврда; Износ: 500 динара;
  • Сврха уплате:Надокнада за издавање извода; Износ: 1.000,00 динара;
  • Модел: Не уписује се;
  • Позив на број: ЈМБГ

ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукићевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144