LA

Дипломирани фармацеут/магистар фармације (Детаљније)

Naziv ustanove:

АУ Lilly drogerie

E-mail adresa:

jobs@lilly.rs

Rok:

05-11-2023. godine

Оглас за плаћен приправнички стаж (детаљније)

Naziv ustanove:

Апотекарска установа Lilly drogerie

E-mail adresa:

jobs@lilly.rs

Rok:

05-11-2023. godine

Оглас за плаћен приправнички стаж (детаљније)

Naziv ustanove:

Apotekarska ustanova Lilly drogerie

E-mail adresa:

jobs@lilly.rs

Rok:

05-11-2023. godine

Објављени огласи су искључиво информативног карактера и Фармацеутска комора Србије није одговорна за даља поступања и одлуке послодаваца по објављеном огласу и реализацију истог, односно није одговорна за било какав губитак или штету било које врсте настале као последица пословних односа или евентуалног закључења уговора између кандидата и послодавца. Сви огласи објављени на сајту Коморе искључива су одговорност власника огласа, односно послодавца који је тај оглас објавио. Власник огласа-послодавац је дужан да сноси трошкове настале штете због погрешно објављеног огласа и дужан је да Комору обавести писаним путем о изменама у тексту огласа.