LA

ПРИЛОГ 1. Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за простор и опрему (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ

Снимак вебинара 21.1.2021. године ОВДЕ

Презентације са вебинара одржаног 21.1.2022. године:

  • Стандарди добре апотекарске праксе за простор и опрему – преглед захтева (ОВДЕ), маг. фарм. спец. Сања Јовић, Апотека „Београд“
  • Смернице добре апотекарске праксе – преглед смерница и примери добре праксе (ОВДЕ), маг. фарм. спец. Сања Јовић, Апотека „Београд“
  • Мониторинг системи у чувању и дистрибуцији лекова и медицинских средстава у апотекама – решења, имплементација, калибрација и квалификација (ОВДЕ), Александар Пановски, инг. електротехнике, Лабораторија ДОО
  • Квалификација опреме у апотекама и транспортне руте у сврху обезбеђења квалитета лека (ОВДЕ), Милица Благојевић, инг. електротехнике и рачунарства, Лабмерит ДОО