LA

Dragana Bakovljev , AU Stesa lek, Svetosavska 17, Kikinda OVDE

Katarina Kosarenko, AU Stesa lek, Svetosavska 54, Kikinda

Kristina Kovačević, AU Cvejić, Sterije Popovića bb, Kikinda OVDE

Ljiljana Ratković Karać , AU Benu, Trg Srpskih dobrovoljaca 48, Kikinda OVDE

Milijana Abaza, AU Lilly drogerie, Nemanjina 1, Kikinda OVDE 

Miroslava Markov, AU Cvejić, Svetosavska 53, Kikinda OVDE

Suzana Đukanović, AU Stesa Lek, Vojvode Putnika 21/1, Kikinda 

Zorana Zrnić , AU Benu, Trg Srpskih dobrovoljaca 47, Kikinda OVDE

Snežana Krstić, AU Stesa lek, Svetosavska 54, Kikinda OVDE 

Aleksandra Lelea, AU Benu, Vojvođanska 53, Bašaid OVDE