LA
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон/факс: +381 (0) 11 324 31 44, +381 (0) 11 324 67 95
Имејл: komora@farmkom.rs
ПИБ 100060782
Матични број: 17181530
Шифра делатности: 9412
Текући рачун: 325-9500900015066-04, ОТП Банка, Нови Сад
Директор: Славица Милутиновић, дипл. фарм. slavica.milutinovic@farmkom.rs
Генерални секретар: Драгана Рајковић, дипл. фарм. спец. generalni.sekretar@farmkom.rs
Стручни сарадник за опште и правне послове и јавне набавке: Гордана Вукићевић Мркшић pravna.sluzba@farmkom.rs
Пословни секретар: Јасминка Раичић komora@farmkom.rs
Референт административних послова: Марина Спајић referentbeograd@farmkom.rs
Секретар: Svetlana Solarov, dipl. farm.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон/Факс: +381 11 770 09 50
Имејл ogranakbeograd@farmkom.rs
Секретар: Andreja Matijašević, dipl.farm.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II / 204, 21000 Нови Сад
Телефон/Факс: +381 21 661 88 33
Имејл ogranakvojvodina@farmkom.rs
Секретар: Aleksandra Okičić, dipl.ecc.
Адреса: Зеленгорска 4, локал Л2, 18000 Ниш
Телефон/Факс: +381 18 295 565
Имејл ogranaknis@farmkom.rs
Секретар: Snežana Nišavić, dipl.pravnik
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон/Факс: +381 34 639 12 00
Имејл ogranakkragujevac@farmkom.rs