LA

Aleksandra Stolić Jovanović, AU Filly farm "Sveti Prokopije", 29. Novembar 2, Prokuplje OVDE

Jovana Spasić, AU Filly farm, Ratka Pavlovića 1, Prokuplje OVDE

Nataša Stanković, Apoteka Filly Garić, Pasjačka 1, Prokuplje OVDE

Radica Bulajić, AU Filly farm, Ratka Pavlovića 1, Prokuplje OVDE

Milan Rakić, AU Filly farm "Sveti Prokopije", 29. Novembar 2, Prokuplje OVDE

Marta Golubović, Apoteka Snežana ogranak Dom zdravlja 2, Srpskih vladara 51/b, Bela Palanka OVDE