LA

У складу са Законом о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019), члан 166. став 6. здравствена установа, односно приватна пракса дужна је да о могућности обављања приправничког стажа здравствених радника у тој здравственој установи, односно приватној пракси, као и о обављеном програму приправничког стажа здравственог радника, обавести надлежну комору.

С тим у вези потребно је да здравствене установе, односно приватна пракса, обавесте Фармацеутску комору Србије о следећем:

    1. Могућности обављања приправничког стажа за магистре фармације попуњавањем ОБАВЕШТЕЊА (образац обавештења у пдф формату)
    2. Обављеном приправничком стажу магистра фармације попуњавањем ОБАВЕШТЕЊА (образац обавештења у пдф формату).


НАПОМЕНА: У складу са чланом 165. став 3. Закона о здравственој заштити даном започињања приправничког стажа здравствени радник је дужан да се упише у именик коморе у коме се води посебна евиденција о члановима коморе који су приправници. Документа потребна за упис у именик коморе погледајте ОВДЕ

Обављање приправничког стажа у здравственој установи/приватној пракси спроводи се у складу са: