LA

Natasa Knezević, AU Cvejić, Tančić Mihalja 2/a, Senta OVDE

Agneš Pete, AU Apolo, Tornjoški put 20, Senta OVDE