LA

Дана 10.2.2022. године Одлуком председнице Скупштине Фармацеутске коморе Србије расписани су избори за чланове Скупштине Коморе за 27. март 2022. године. Истог дана, на својој првој редовној седници у 2022. године, Скупштина Коморе је донела одговарајуће Одлуке за спровођење избора.

 • Одлука о расписивању избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ
 • Одлука о спровођењу избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије 27. марта 2022. године ОВДЕ
 • Одлука о именовању Централне изборне комисије за спровођење избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије 27. марта 2022. године ОВДЕ

Одлуке Централне изборне комисије:

 • Пословник о раду ЦИК-а ОВДЕ
 • Правила о раду бирачких одбора ОВДЕ
 • Одлука о бирачким местима ОВДЕ
 • Одлука о именовању изборног тела за Изборну јединицу бр. 1 - Огранак Београд ОВДЕ
 • Одлука о именовању изборног тела за Изборну јединицу бр. 2 - Огранак Војводина ОВДЕ
 • Одлука о именовању изборног тела за Изборну јединицу бр. 3 - Огранак Крагујевац ОВДЕ
 • Одлука о именовању изборног тела за Изборну јединицу бр. 4 - Огранак Ниш са КиМ ОВДЕ
 • Одлука о утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ
 • Одлука о објављивању коначног бирачког списка бирача који имају право гласа на изборима за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ
 • Одлука о утврђивању коначне збирне изборне листе кандидата за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ
 • Одлука о утврђивању коначног бирачког списка бирача који имају право гласа на изборима за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ
 • Одлука о утврђивању броја, облика и изгледа гласачких листића за изборе за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ
 • Одлука о измени одлуке бр. 62-2-1-3 од 23.02.2022. о именовању чланова, координатора и њихових заменика Изборног тела Изборне јединице бр. 2 ОВДЕ
 • Одлука о објављивању прелиминарних резултата избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије од 31.3.2022. године ОВДЕ
 • Одлука о проглашењу коначних резултата избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије 27.3.2022. године ОВДЕ