LA


Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ

Ажурирано 06.11.2023 године

На основи члана 7. став 5-7. Правилника о ближим условима  за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2022) и Јавног позива Здравственог савета Србије за акредитацију програма КЕ број 153-02-00789/2022-01 од 29.12.2022. године, Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије, након састанка одржаног 3.11.2023. године објављује дана 6.11.2023. године збирну табелу са резултатима програма. На ове резултате организатор има рок од 5 дана за слање примедбе/молбе, односно до 10.11.2023. године, искључиво у електронској форми на е-маил адресу komora@farmkom.rs

Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ ОВДЕ

Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије размотриће пристигле примедбе/молбе и на основу тога доставити извештај Здравственом савет Србије на коначно одлучивање. 

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ 21.11.2023. године. 


Архива садржаја

Окт Јул Апр Јан 2024
Окт Јул Апр Јан 2023
Окт Јул Апр Јан 2022
Окт Јул Апр Јан 2021
Окт Јул Апр Јан 2020
Окт Јул Апр Јан 2019
Окт Јул Апр Јан 2018
Окт Јул Апр Јан 2017
Окт Јул Апр Јан 2016
Окт Јул Апр Јан 2015
Окт Јул Апр Јан 2014
Окт Јул Апр Јан 2013
Окт Јул Апр Јан 2012
Окт Јул Апр Јан 2011
Окт Јул Апр Јан 2010
Окт Јул Апр Јан 2009