LA

ПРИЛОГ 3. Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за израду у апотеци (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ

Снимак вебинара 10.2.2022. године ОВДЕ

Презентације са вебинара одржаног 10.2.2022. године:

  • Најзначајније новине у Стандардима и смерницама добре апотекарске праксе за израду у апотеци ОВДЕМр пх спец Тијана Радојичић, Удружење за фармацију и медицинску делатност, Привредна комора Србије 
  • Квалификација добављача полазних материјала за израду магистралних и галенских лекова ОВДЕМр пх спец Милана Вуков, АУ Галена лаб
  • Приказ документације неопходне при  квалифкацији/реквалификацији добављача, као и при пријему полазног материјала за израду магистралних и галенских лекова ОВДЕМр пх спец  Горан М. Марковић, КБЦ  Звездара 
  • Формализована процена ризика за употребу помоћних супстанци за производњу нестерилних лекова ОВДЕДипл. инг технологије Тони Чамуровски, Алкалоид АД
  • Процена утицаја квалитета помоћне супстанце на квалитет готовог производа – производња стерилних форми ОВДЕДипл. инг технологије Едвард Едвин Шетало, Хемофарм АД