LA

Наша мисија

је унапређивање апотекарског сектора Србије и заштита права и интереса пацијената успостављањем владавине стандарда струке и етичких начела кроз независног, непристрасног, ефективног, стручног и одговорног апотекара.

Наша визија

обухвата следеће циљеве:

Јачање стручних и личних знања и способности апотекара

  • Јачање интегритета апотекара као један од основа апотекарске независности
  • Заштита интереса пацијената
  • Унапређење односа са општом и стручном јавношћу
  • Подстицај реформе апотекарског сектора кроз унапређење прописа
  • Анализа квалитета и примене закона и позаконске регулативе
  • Сарадња са другим здравственим организацијама на националном и међународном нивоу

Наше вредности

су професионалност, етичност, одговорност, ефикасност и тимски рад.

Наши ресурси

Наш највећи ресурс јесу наши чланови који су својим знањем, способностима, искуством, креативношћу и професионализмом посвећени циљевима и вредностима Фармацеутске коморе Србије.

Наше гесло је „Знањем до здравља“

Оно уоквирује све ставове и циљеве којима смо се обавезали.