LA

ПРИЛОГ 2. Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за кадар (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ

Снимак са вебинара 27.1.2022. године ОВДЕ

Презентације са вебинара одржаног 27.1.2022. године:

  • Стандарди и смернице - Кадар (ОВДЕ), проф. др Душанка Крајновић, Универзитет у Београду - Фармацеутски Факултет
  • Континуирани професионални развој и компетенције (ОВДЕ), др сц. мед. Драгана Јоцић, АУ "Бену" Београд