LA

Дипломирани фармацеути који испуњавају услове за упис у именик ФКС, потребну документацију подносе одговарајућем Огранку према месту рада.

Сви редовни чланови Фармацеутске коморе Србије могу да приступе корисничком сервису и тако остваре увид у: опште податке, картицу КЕ и финансијску картицу.

Огранак Крагујевац: Златиборски округ–Ужице, Колубарски округ-Ваљево, Мачвански округ-Шабац, Подунавски округ-Смедерево, Браничевски округ-Пожаревац, Шумадијски округ-Крагујевац, Рашки округ-Краљево, Моравички округ-Чачак, Поморавски округ-Јагодина. За овај огранак седиште је Крагујевац.

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног крста 7, I спрат, локал 23 (на првом спрату пословног центра), 34000 Крагујевац
Телефон/фаx: +381 (0) 34 639 12 00
Имејл: ogranakkragujevac@farmkom.rs
Радно време: Радним данима од 8:00 до 16:00 часова

Органи огранка Коморе

 • Одбор огранка
 • Председник огранка
 • Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка
 • Суд части I степена
 • Комисија за посредовање
 • Секретар огранка

Скупштина Фармацеутске коморе Србије је на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела Одлуку о избору чланова Одбора Огранка Крагујевац.  

Одбор огранка

Одбор огранка има председника и два члана које бира Скупштина Коморе на предлог Клуба чланова Скупштине Коморе из огранка. Мандат чланова Одбора огранка траје четири године.

Чланови Одбора огранка:

 • ВЕРА ПАНТОВИЋ, Крагујевац, председник
 • ТАТЈАНА МИЛОШЕВИЋ, Крагујевац
 • НЕДЕЉКА РАДОСАВЉЕВИЋ, Чачак

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка односно чланови Одбора огранка учествују у раду Скупштине ФКС и са огранка Крагујевац има их укупно 25.

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка Крагујевац

Суд части I степена

Суд части утврђује повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе на основу спроведеног поступка за утврђивање дисциплинске одговорности.

Чланови Суда части I степена:

 • Јасна Ристић, председник, из Крагујевца,
 • Милица Милинковић, заменик  председника, из Крагујевца,
 • Ивана Маџаревић, члан, из Ћуприје, 
 • Владан Стевановић, заменик члана, из Јагодине,
 • Оливера Јаћимовић, члан, из Ћуприје, 
 • Марко Ристовић, заменик члана, из Севојна.

Комисија за посредовање

Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом. Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана - председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе. Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова. Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору. Посредник може бити лице које није члан Коморе.

Чланови Комисије за посредовање Огранка Крагујевац:

 • Јелена Влајковић, председник, из Крагујевца,
 • Татјана Ракићевић, члан, из Крагујевца, и
 • Бојана Павић, члан, из Богатића.