LA

ПРИЛОГ 11. Стандарди добре апотекарске праксе за систем квалитета (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ

Снимак вебинара 31.3.2022. године (ОВДЕ)

Презентације са вебинара одржаног 31.3.2022. године: 

  • Стандарди добре апотекарске праксе за систем квалитета - преглед захтева, Маг. фарм. спец. Сања Јовић, Апотека Београд ОВДЕ
  • Примери добре праксе: интерна и унутрашња провера квалитета стручног рада, праћење задовоЉства корисника, показатељи квалитета здравствене заштите, Маг. фарм. спец. Сања Јовић, Апотека Београд ОВДЕ