LA

ПРИЛОГ 8. Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за промоцију здравља, превенцију болести и здравствено васпитање у јавној апотеци, изузев болничке апотеке (ОВДЕ)

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ)

Снимак вебинара 10.3.2022. године ОВДЕ

Презентације са вебинара одржаног 10.3.2022. године:

  • Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за промоцију здравља, превенцију болести и здравствено васпитање у јавној апотеци, изузев болничке апотеке (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Татјана Шипетић, Фармацеутска комора Србије
  • Примери добре праксе у свету - промоција здравља, превенциа болести и здравствено васпитање (ОВДЕ), Проф. др Марина Одаловић, Фармацеутски факултет у Београду
  • Фармацеути као практичари јавног здравља (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Андријана Милошевић Георгиев, Фармацеутски факултет у Београду