LA

ПРИЛОГ 12. Стандарди i smernice добре апотекарске праксе за безбедан систем рада (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ

Снимак вебинара 14.4.2022. године (ОВДЕ)

Презентације са вебинара одржаног 14.4.2022. године: 

  • Најзначајније новине у стандардима и смерницама добре апотекарске праксе за безбедан систем рада – безбедност запослених (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Татјана Шипетић, Фармацеутска комора Србије 
  • Систем фармаковигиланце у пракси – пријављивање нежељених реакција на лекове (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Марко Ерић, АЛИМС
  • Систем вигиланце медицинских средстава у пракса- улога координатора за вигиланцу у здравственој установи и пријављивање нежељених реакција (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Александра Вујачић Симић, АЛИМС