LA

ПРИЛОГ 10. Стандарди и смернице добре апотекарске праксе за управљање фармацеутским отпадом (ОВДЕ

Презентација са вебинара одржаног 28.4.2021. године (ОВДЕ

Снимак вебинара 24.3.2022. године (ОВДЕ)

Презентације са вебинара одржаног 24.3.2022. године: 

  • Управљање фармацеутским отпадом у јавним апотекама (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Славица Ботић, Апотека Смедерево
  • Управљање фармацеутским отпадом у болничким апотекама (ОВДЕ), Маг. фарм. спец. Мирјана Јукић, Општа болница Сремска Митровица