LA

Саветовање пацијената

Саветодавна, информативна и едукативна улога фармацеута, као најдоступнијег здравственог професионалца, представља основу савремене фармацеутске праксе. Овде можете преузети препоруке везане за саветовање пацијената и одговарајући пратећи материјал.

Промоција здравља у апотеци

Фармацеути и фармацеутски техничари имају важну улогу у промоцији здравља и превенцији болести. Обележавањем “дана здравља” у својој апотеци подстичемо и промовишемо активности за заштиту и очување здравља. Преузмите материјал и укључите се!!!

Болничка фармација

Основна делатност болничког фармацеута јесте обезбеђивање сигурне и безбедне терапије неопходне за лечење пацијента у болници, поштујући принцип “пет правих”: правом пацијенту, прави лек, у правој дози, правим путем и у право време.